Przynieś swoje urządzenie - PSU (Bring Your Own Device - BYOD)

Skrót do planowanego działu: byod.enauczanie.com
Więcej niebawem

Lista podstron

Rys. 1. WebQuest w szkole z tabletem dla każdego ucznia.
Rys. 2. WebQuest w szkole z zakazem używania urządzeń elektronicznych.

Porównaj powyższe dwie sytuacje i wyciągnij wnioski.
Idea BYOD (Bring Your Own Device), po polsku PWS (Przynieś Własny Sprzęt) - jest wnioskiem z faktu, że dziś mobilne technologie są dostępne dla niemal wszystkich chętnych.