E-portfolio przedszkolaka - dwa przykłady

Blog opiekunek: projekteportfolio.blogspot.com
Projekt prowadziły  studentki I roku nauczania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, współpracowała z Panią Wiesławą Żbel (nauczycielką przedszkola w Simoradz, która udostępniła materiały i pomogła w przeprowadzeniu zajęć.

Uwagi o przygotowaniu i realizacji: e-portfolia są efektem przeprowadzonych spotkań i zajęć z dziećmi (dwiema dziewczynkami i zawierają filmiki, zdjęcia, kopie rysunków, wypowiedzi dzieci, autoportrety oraz opisy i refleksje.