. Założenia wstępne

Cele i założenia kursu oraz podręcznika online. Filozofia.

Struktura podręcznika i zalecenia realizacyjne kursu

Przewodniki przyjmują formę otwartych materiałów i aktywności dydaktycznych. Można je wykorzystywać w nauczaniu twarzą w twarz, hybrydowym bądź całkowicie on-line. Choć skupiają się one na procesie nauczania i rozwoju, a nie na konkretnych narzędziach, niektóre aktywności będą wymagały od uczestników dostępu do narzędzi ePortfolio. Zamieściliśmy łącza do kilku otwartych narzędzi ePortfolio, których będziecie używać.

Metody

M. in.:
  • aktywności z wykorzystaniem TI,
  • prezentacje i podcasty wideo,
  • w wersji twarzą w twarz - praca grupowa, dyskusje i wzajemna ocena,
  • w uczeniu się samodzielnym - współpraca on-line oraz budowanie sieci społecznych.

Oprogramowanie OpenSource

Przewodniki promują narzędzia typu open source, ale nie dyskryminują osób lub instytucji, które korzystają z rozwiązań komercyjnych.


Adresaci kursu i podręcznika

  • nauczyciele i doradcy zawodowi pracujący z uczniami w wieku 14-16 lat;
  • dydaktycy, którzy są odpowiedzialni za szkolenie czynnych już zawodowo oraz przyszłych nauczycieli;
  • pośrednio grupę docelową stanowią uczniowie szkół średnich w wieku 14-16 lat przygotowujący się do kolejnego etapu swojej edukacji.

Struktura tutoriali

Tutoriale składają się z Modułu Podstawowego (Moduł 0) oraz czterech numerowanych Modułów. Każdy z nich dotyczy innego aspektu procesu ePortfolio. Moduły są z kolei podzielone na Sesje.
 
Moduły tworzą logiczny ciąg. Zalecamy, by przerabiać je w zaproponowanej kolejności, ale możliwe jest dowolne wybieranie modułów i sesji, w zależności od własnych potrzeb i doświadczenia.