3. Prezentacja dowodów


Przed przystąpieniem do tego modułu

Moduł jest oparty na pracy wykonanej w Module 1 i Module 2. Jakkolwiek niniejszy moduł nie wymaga ani nie buduje konkretnych umiejętności związanych z oprogramowaniem, oczekuje się, iż nauczyciele po jego ukończeniu będą posiadali swoje własne prezentacyjne ePortfolio, które może zostać użyte w sytuacji prezentacyjnej oraz wynikające z tego umiejętności wspomagania uczniów, tworzących swoje prezentacyjne ePortfolio.

Cele modułu

Podczas tego modułu będziesz pracował wspólnie z tutorem nad rozwojem swoich umiejętności. Jednym z głównych założeń będzie zrozumienie, że te umiejętności pomogą Ci wspierać uczniów, gdy będą oni wybierać właściwe cyfrowe artefakty, wygląd oraz konstrukcję swojego prezentacyjnego ePortfolio.
Zapoznasz się z różnymi strategiami i możliwościami, które możesz wykorzystać, by wspierać swoich uczniów.

Spodziewane osiągnięcia

Zgodnie z założeniami Modułu 3 po jego zakończeniu uczestnicy będą potrafili:
  • doradzić uczniom w wyborze odpowiedniej zawartości i formatu ePortfolio dla danej rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej,
  • wspierać uczniów w wyborze zawartości i projektowaniu prezentacyjnego ePortfolio na rozmowę kwalifikacyjną lub inną sytuację prezentacyjną,
  • przedyskutować, jakie kompetencje mogą być zawarte i udowodnione w prezentacyjnym ePortfolio,
  • zaplanować rozmowę kwalifikacyjną lub inną sytuację prezentacyjną tak, aby osiągnąć swoje cele i założenia z nią związane,
  • wspierać uczniów podczas konstruowania ich prezentacyjnego ePortfolio na potrzeby rozmowy kwalifikacyjnej lub innej sytuacji prezentacyjnej.