Podręcznik wdrażania ePortfolio

Lista podstronPrzeniesiono tu polskojęzyczną wersję treści kursu wdrażania ePortfolio, będącego jednym z efektów projektu MOSEP. (More Self-Esteem with my e-Portfolio). Wersja źródłowa wiki.mosep.org  (zamrożona w 2008 roku)została podczas przenoszenia skompletowana (dodano nie działające w oryginale podrozdziały). Wykonano także większość brakujących tłumaczeń z wersji angielskiej oraz korektę. Minęło kilka lat. W czasie wakacji 2014 będą trwały prace aktualizacyjne. O ich zakończeniu powiadomimy oddzielnie.

Oznakowanie podczas przenoszenia

  • Tekst czerwony: brak istotnego linku
  • Link pogrubiony: sprawdzony, przeniesiony, aktualny
  • Link zwykły: jeszcze bez sprawdzenia i ew. aktualizacji
  • Hasło zakończone [!]: wymaga aktualizacji

Angielska wersja podręcznika

Aktualne miejsce publikacji angielskiej wersji podręcznika: