Etapy procesu wdrażania ePortfolio


E-portfolio jako proces

W metodzie ePortfolio należy rozróżnić dwie fazy:
  • kilkuetapowy proces wdrażania ePortfolio,
  • ciągły, trójfazowy cykl pracy nad już wdrożonym ePortfolio.

Uwaga na częste błędy!

  1. ePortfolio jest często przedstawiane i definiowane jako produkt, a nie proces. Taka definicja nie ma głębszego sensu edukacyjnego.
  2. Prezentuje się tylko niektóre etapy lub elementy procesu ePortfolio - pozbawiając cały proces spójności koniecznej dla uzyskania założonych celów.
  3. Prezentuje się nieporadne tłumaczenia anglojęzycznych źródeł, czasem drastycznie błędne (poniżej przykład).
W dziele dezinformowania przoduje polska Wikipedia, w której autor hasła miał problemy ze zrozumieniem i poprawnym przetłumaczeniem znalezionych w angielskich źródłach słówek. Cytuję dla przykładu kluczowy fragment, w którym nic nie jest zgodne z prawdą [wersja z 2007 roku, ostatnio przejrzana 5.5.2012]:
  • w zależności od czasu procesu pracy nad eportfolio można wyróżnić trzy jego rodzaje: prezentacyjne, strukturyzowane, rozwijające się)
Przekreślenia zastosowałem, by uniknąć wprowadzania w błąd mniej uważnego czytelnika, iż zacytowane wyżej pojęcia zostały zbudowane poprawnie. Nie linkuję, by nie uwiarygadniać antyźródeł. (przyp. LH).