Stały cykl ePortfolio (już wdrożonego)


Dobrze przygotowane i wdrożone ePortfolio - nigdy się nie kończy. Rozwija się wraz ze swoim właścicielem.

Jeżeli na początku trzyletniego cyklu kształcenia naszych uczniów podjęliśmy wysiłek przeprowadzenia ich przez proces wdrażania ePortfolio, niewiele teraz trzeba, żeby jego motywacyjna siła trwała i rosła.

Obok

Obok widzisz prosty, trójfazowy cykl ePortfolio, który łatwo zsynchronizować z typowym cyklem nauczania.

Wróć na początek opisu