ePortfolio jako metoda nauczania i oceniania


Co to jest ePortfolio (e-portfolio)?

Eportfolio jest powszechnie rozumiane jako tworzona przez właściciela kolekcja cyfrowych obiektów demonstrujących doświadczenia, osiągnięcia i dowody związane z umiejętnościami i kompetencjami lub (w przypadku uczniów) także z procesem uczenia się. 
 Tak wąsko rozumiane ePortfolio, to produkt, przekrój czasowy, wyciąg stworzony w konkretnym momencie, w konkretnym zastosowaniu, dla konkretnego odbiorcy.
 Taki przekrój ePortfolio w naszej metodzie nosi nazwę ePortfolio prezentacyjnego.

Tutaj zajmujemy się podejściem edukacyjnym:
ePortfolio jako metoda nauczania i oceniania

Więcej (w tym opisy wszystkich etapów procesu, faz i elementów metody ePortfolio, znajdziesz w niniejszym dziale.