Periodyczne wydawnictwa i wydarzenia

iJeP: bezpłatne eCzasopismo o ePortfolio

 Międzynarodowy Magazyn ePortfolio IjeP jest wydawanym bezpłatnie (PDF) półrocznikiem. Jest dostępny pod adresem:
 Bieżący numer International Journal of ePortfolio:
 Czasopismo jest wydawane przez Uniwersytet Stanowy Wirginii.