Statyczna lista adresów źródeł

Refleksja w ePortfolio  [POL] [WWW] Mądry i przydatny tekst na temat refleksji w procesie uczenia się 
Delicious.com/enauczanie/eportfolio  [POL] [WWW] Bieżący przegląd Sieci: ostatnio w Internecie o ePortfolio (stale uzupełniana lista pod oddzielnym adresem 
Elementy e-portfolio  [POL] [WWW] Artykuł zawiera propozycje kryteriów oceny ePortfolio (A. Chrząszcz) 
Wykorzystanie e-portfolio w szkołach  [POL] [WWW] Artykuł Marcina Polaka w EduNews 
Przydatne e-portfolia   [POL] [WWW] Artykuł Marcina Polaka (EduNews) 
O ePortfolio  [POL] [SlideShare] Prezentacja - materiał na warsztaty (A. Chrząszcz) 
E-portfolia - krótki przewodnik  [POL] [SlideShare] Prezentacja by EduNews. 
ePortfolio jako innowacyjna metoda kształcenia i projektowania własnej kariery zawodowej  [POL] [PDF] Materiał dydaktyczny do szkoleń ePortfolio opracowany dla PWSZ w Raciborzu 
Cztery generacje ePortfolio  [POL] [PDF] Kilka uwag na temat technologicznego podziału ePortfolio, który liczy sobie już cztery generacje. 
Elektroniczna teczka inżyniera-pedagoga. Analiza studium przypadku ePortfolio słuchaczy studium podyplomowego IT2EDU (A. Chrząszcz, K. Grodecka, J. Kusiak)  [POL] [PDF] Cenny artykuł praktycznych znawców metody 
Perspektywy czasu a uczniowskie planowanie. [w:] Uczyć lepiej nr 1/2010-2011, s. 9-10  [POL] [PDF] Artykuł Kornelii Rybickiej 
Portfolio jako metoda wspierająca ocenianie wewnątrzszkolne [w:] Uczyć lepiej nr 1/2010-2011, s. 5-6  [POL] [PDF] artykuł Iwony Wysockiej 
Planowanie rozwoju i kariery zawodowej z wykorzystaniem ePortfolio na uczelni  [POL] [PDF] Artykuł A. Chrząszcz i J. Kusiaka 
Planowanie rozwoju i kariery zawodowej z wykorzystaniem ePortfolio na uczelni  [POL] [MPG video] Wystąpienie Agnieszki Chrząszcz (patrz Publikacja PDF o tym samym tytule) 
Przykłady realizacji ePortfolio  [POL] [Format] Przykłady ePortfolio osobistych. Lista w tutejszym serwisie.ostępne 
Electronic Portfolios and Digital Storytelling for lifelong and life wide learning  [ANG] [WWW] Wszystko o ePortfolio. Portalik autorski ikony ePortfolio, Helen Barrett 
ePortfolio w WikiVweristy  [ANG] [WWW] Szeroki opis ePortfolio w WikiVeristy (dział edukacyjny Wikimedii) 
Hands-on E-Portfolio Workshop using Google® Tools GoogleDocs® Document & Presentation  [ANG] [WWW] Szczegółowy scenariusz warsztatów Helen Barrett 
Standards of ePortfolio templates  [ANG] [WWW] Standardy szablonów ePortfolio dla różnych narzędzi TI 
About Eportfolios  [ANG] [WWW] Serwis WWW Dana Wiltona 
eFolio Minnesota  [ANG] [WWW] Materiały dla edukatorów, dużo gotowych portfolios 
Zadbaj o swój wizerunek w Sieci  [ANG] [WWW] (Dziennik Internautów) 
ePortfolios for Learning  [ANG] [WWW] Doświadczenia Centrum Nauczania-Uczenia się i Technologii Uniwersytetu w Waszyngtonie 
Portfolio edukacyjne w Wikipedii  [ANG] [WWW] Definicja portfolio w angielskiej Wikipedii 
ePortfolio w Wikipedii  [ANG] [WWW] Definicja eportfolio w angielskiej Wikipedii (polska wersja jest bardzo zła, krótki tekst zdradza, że autor tłumaczył z angielskiego nie rozumiejąc kluczowych pojęć) 
What to Include in a Preschool Assessment Portfolio  [ANG] [WWW] Co powinno się znaleźć w przedszkolnym portfolio 
ePortfolios – A Personal Space for Learning  [ANG] [WWW] Autor: Ian Fox - pedagog pracujący z nastolatkami 
Why do we need an ePortfolio?  [ANG] [WWW] Artykuł w EIfEL 
O Webfolio  [ANG] [WWW] Artykuł na temat WebFolio z linkami 
WIKI MOSEP  [ANG] [WWW] Aktualny adres angielskojęzycznej wersji Podręcznika wdrażania ePortfolio (MOSEP). W eportfolio.enauczanie.com dostępna polska wersja. 
Tabela ewaluacji ePortfolio  [ANG] [WWW]  
ePortfolio. Tools for Learning in The Digital Age  [ANG] [Wideo] Filmowa prezentacja w kanale YouTube/eTeacher (wbrew tytułowi o ePortfolio, a nie o narzędziach) 
PLE versus ePortfolio: what's the difference?  [ANG] [SlideShare] Różnice między osobistym środowiskiem uczenia się a ePortfolio 
ePortfolio Usability  [ANG] [SlideShare] Prezentacja kluczowych możliwości ePortfolio 
ePortfolios. Information Literacy and Web 2.0  [ANG] [SlideShare] Prezentacja  
Curriculum Mapping: a process to support personal learning  [ANG] [SlideShare] John Pallister on ePortfolio process 
Why Use ePortfolios and Web 2.0 Tools  [ANG] [Scribd - PDF online] Artykuł na temat ePortfolio opartych o serwisy społecznościowe 
ePortfolios for Dummies  [ANG] [PDF] Treściwy tutorial - ePortfolio dla początkujących 
An Overview of E-Portfolios  [ANG] [PDF] Przegląd typów i metod realizacji ePortfolio (EduCause) 
Demonstrating and Assessing Student Learning with E-Portfolios  [ANG] [PDF] O ocenianiu za pomocą ePortfolio (EduCause) 
Grab your future with an e-portfolio!  [ANG] [PDF] Koncepcja pedagogiczna ePortfolio, o umiejętnościach i kompetencjach (na podstawie projektu MOSEP)) 
Effective Practice with e-Portfolios  [ANG] [PDF] Effective Practice with e-Portfolios. Dobre, całościowe opracowanie (JISC) 
An Overview of Institutional E-Portfolios  [ANG] [PDF] Artykuł - przegląd instytucjonalnych realizacji eportfolio (EduCause) 
Electronic Portfolios: Engaged Students Create Multimedia-Rich Artifacts  [ANG] [PDF] Art. w Journal of the RCfET (strony 113-115) 
e-Portfolio  [ANG] Blog znawcy tematyki ePortfolio, Grahama Attwella 
ePortfolios – Celebrating Learning  [ANG] Artykuł Iana Foxa, pedagoga pracującego z nastolatkami 
Digital Stories in ePortfolios:
Multiple Purposes and Tools
[ANG] [WWW} Artykuł Helen Barrett
ePortfolios – Celebrating Learning  [ANG] Artykuł Iana Foxa, pedagoga pracującego z nastolatkami