W tym dziale

  • wszystko o ePortfolio
    • w rozwoju osobistym, zawodowym i instytucjonalnym,
    • w doradztwie zawodowym, 
    • w dydaktyce szkolnej i uniwersyteckiej etc...
  • kompleksowy podręcznik wdrażania ePortfolio edukacyjnego.

Grupa dyskusyjna eFolio

Do dyspozycji uczestników wspólnych przedsięwzięć związanych z ePortfolio (polskojęzyczna)

Narzędzia ePortfolio
Metoda ePortfolio
Mobilne ePortfolio - mPortfolio
Kurs ePortfolio MOSEP
Literatura ePortfolio
Przykłady realizacji ePortfolio